Tetra Pak Raporundaki Yeni Kilometre Taşları

Yazar: plastoday

Tetra Pak, şirketin geçen yılki başarılarını ve ilerlemesini vurgulayan, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olacak eylemleri detaylandıran yıllık Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

Sürdürülebilirlik zorlukları, gezegen üzerindeki etkiyi en aza indirirken dünyanın beslenme biçimine yönelik yeni ve radikal bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Tetra Pak Başkanı ve CEO’su Adolfo Orive şunları söyledi: “Amacımız sektörümüzde sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmektir. Bu konudaki girişimlerimiz son 12 ayda müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışarak, kendi çabalarını desteklemektir. Sürdürülebilirlik konusunda bugün harekete geçmemenin maliyeti, yarın tanıyamayacağımız bir dünyadır. İlerlememiz, daha iyi bir gelecek için hem büyümeyi hem de sürdürülebilirliği yönlendiren bir zihniyeti benimsememize bağlıdır.”

Tetra Pak’ın 23. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin gıdaları, insanları ve gezegeni korumaya yönelik başarılarını ve devam eden girişimlerini vurgular. Bunlar şunları içerir:

  • Enerjinin %80’i yenilenebilir kaynaklardan gelen azaltılmış operasyonel GHG emisyonları;
  • Brezilya’da biyolojik çeşitliliğin geri kazanılması, karbon yakalama ve iklim değişikliğinin azaltılması için 2030 yılına kadar 7.000 hektara kadar araziyi restore etmeyi amaçlayan bir arazi restorasyon girişimi;
  • Bitki bazlı paketleme çözümleri;
  • Toplama ve geri dönüşüme yatırım;
  • Küresel okul beslenme programları;
  • Aseptik kartonlarda alüminyum tabakayı değiştirmek için polimer bazlı bir bariyerin ticari doğrulaması;
  • 2030 yılına kadar en iyi uygulama işleme hatlarında gıda israfını, su tüketimini ve karbon ayak izini azaltmak için ortaklık kurmak.

Orive şunları ekledi: “Önümüzdeki uzun yolculuğun ve sektörün ihtiyaç duyduğu adım değişikliğinin farkındayım. Mevcut değişim hızını hızlandırmak için kolektif eylem, inovasyon, yeni işletim modelleri ve alışılmamış ortaklıklar gerekli olacak.”

Benzer Yazılar